top of page

Definitionen är - (eng) people - Ofta använt för att referera informellt till en grupp människor som är vänner eller kollegor.

230524-1146-Zandra Erikshed 2023 WEBB.jpg

Your PEEPS erbjuder företag konsulttjänster inom två olika verksamhetsgrenar;

         PEEPS Consulting har konsulter som arbetar inom HR, Workforce Management och             verksamhetsledning, exempelvis interim lönechef eller projektledning.

         PEEPS Payroll & Accounting tillhandahåller redovisnings- och lönekonsulter, med                 erfarenhet av ett flertal systemlösningar.

Vi alla på bolaget har en gedigen erfarenhet från "det verkliga livet" som tidigare verksamhetsledare, HR-medarbetare, utbildare etc. Efter många år på kundens sida så har vi funnit vad vi brinner för, och vill hjälpa andra företag att bli bättre på förvalta sina anställda - på ett sätt som gynnar så många som möjligt på bolaget.

Är du intresserad av att veta mer om vad vi kan göra för just ditt bolag? Klicka på Kontakt nedan.

Har du/ditt bolag ett supportavtal för systemsupport, löneadministration eller            redovisning med oss? Klicka på support för att maila direkt till vårt hjälpsamma team.

Nordiskt tillväxtcertifikat

Funeco, PEEPS moderbolag, tillhör en unik skara av svenska företag och kan nu stolt visa upp tilldelningen av nordiskt tillväxtcertifikat från UC. En utmärkelse där kriterierna för att få kvalificera sig som tillväxtföretag är höga. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år.

Certifikatet baseras på föregående årsbokslut där antal anställda, soliditet, tillväxt och lönsamhet är några av kriterierna som mäts och analyseras.

Vi är jätteglada och stolta att vi kvalificerar oss för denna utmärkelse. Vi har ett fantastiskt team och till våra underbara kunder - tack för ert förtroende!

bottom of page