top of page

Integritetspolicy

Uppdaterad 2023-10-05

Vi, Your PEEPS ("Företaget"), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. Läs mer om vilka cookies och i vilket syfte de används i vår Cookie-Policy.

Vi har upprättat denna Integrationspolicy för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och dina rättigheter avseende behandlingen av dem.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av Företagets webbsida.

Vid frågor om Företagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på contact@yourpeeps.se

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du fyller i ett formulär eller kontaktar oss via mail på webbplatsen.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande ändamål:

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information

  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår webbplats

  • Vid nyhetsbrev eller andra marknadsföringsinsatser

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

bottom of page