top of page

BAKGRUND

Från FUNECO till Your PEEPS

I januari 2017 startades företaget Funeco AB av nuvarande VD, Linnea Funered, som såg ett behov av en mer omfattande tjänst kring implementeringen och förvaltningen av digitala system för schemaläggning och tidrapportering. 

År 2022 i takt med att företaget fortsatte att växa började vi att fasa in ett nytt namn; Your PEEPS - som syftar till vilka vi vill vara till våra kunder. Den där vännen eller kollegan som ställer upp, en hjälpande hand i alla lägen. Your PEEPS är ett samlingsbegrepp för hela verksamhetens erbjudande.

I slutet av 2022 gjordes en omorganisation av bolaget och tillsammans med den nya delägaren Wall-E Dividend AB, som drivs av PEEPS Vice VD Emelie Wikström, föddes koncernen Funered Companies. Funeco, moderbolag till de två helt nya bolagen, Peeps Consulting och Peeps Payroll & Accounting.  Tillsammans är vi samma gäng men med ett namn som visar upp vilka vi är - Your PEEPS.

Funeco är en sammanslagning av Funered och Companies, och är precis det – ett holdingbolag som ägs och drivs av Funered.

Företaget verksamhet sker under ledning av Linnea Funered och Emelie Wikström. Namnet användes tidigare av Linneas mor Lillemor Funered (Funered Environment Consulting), men har nu alltså återupptagits och används i ny regi.

Your PEEPS

LIMMA INTEGRATIONER

Under vintern 2018 insåg Linnea Funered, tillsammans med sin tidigare kollega och numera samarbetspartner, att det finns ett behov av en närvarande och engagerad partner för bygge av integrationer mellan olika system. 

Ur detta växte LIMMA Integrationer fram och under våren 2019 börjar arbetet för att fler kunder ska få kostnadseffektiva integrationer mellan HR- och lönerelaterade system.

För mer information ta kontakt med linnea@limma.nu.

Limma integrationer
bottom of page