top of page

Limma Integrationer

Limma Integrationer

Limma erbjuder unika, företagsanpassade och kostnadseffektiva integrationer mellan HR- och lönerelaterade system.

För mer information, kontakta linnea@limma.nu.

Konsulter
bottom of page